החזון שבתכנון

על פי שלושת עקרונות התכנון של ריצ'ארד קלי

ריצ'ארד קלי אבי תכנון התאורה האדריכלית (1910-1977), פרסם מאמר ב-College Art Association. ובו הציג את משנתו, בנושא שלושת העקרונות לתכנון תאורה אדריכלית. על בסיס מאמר זה, ובזכות עבודתו באופן כללי הפך לגדול מתכנני התאורה, ומורה דרך לדורות של מתכננים.

באותו מאמר מפורסם, מבהיר קלי, את שלושת העקרונות לתכנון תאורה נכון, עקרונות המשמשים לבניית התפיסה החזותית של האדם במרחב.

1.

focal glow

הארת זרקור (תאורה ממוקדת ומדגישה)

* * *

תאורת זרקור היא מדורת השבט, טרום המצאת התאורה המלאכותית. מטרתה למשוך תשומת לב, לחבר ולהפריד בין חלקי המבנה, להבליט סחורה, ולהפריד בין החשוב יותר לחשוב פחות.

2.

Ambient luminescence

הארה כללית

* * *

הארה כללית, היא הרקע המגדיר את החלל. היא צובעת את האלמנטים בחלל בצבע אחד, מצמצמת הצללות והבדלים. מדגישה ומקדשת את חופש המרחב. לרוב מייצרת אפקט מרגיעה ונינוח. 

3.

Play of brilliants

תאורה כמוקד העומד בפני עצמו

* * *

תאורה יכולה לשמש כמקור השראתי בפני עצמה. ע"י שימוש בחומרים ובגופי תאורה מיוחדים, ניתן להמריץ את החושים, להגביר את התיאבון, להסיח את הדעת ולבדר את המשתמשים בחלל האדריכלי.

 

בכדי שנוכל לראות את מלא יופיו של התכנון האדריכלי יש לשלב בין שלשת עקרונות התכנון, ולהגדיר את האפקט הדומיננטי בהתאם לסוג התכנון האדריכלי והשימושים בחלל.

"A FEELING for light and lighting starts with visual imagination, just as a painter's talent does.... First, major highlights are imagined - then, graded washes of different luminosity are added, and then - the detail of minor lightplay makes the idea clear and entertains the eye."

Richard Kelly,

College Art Journal

(Autumn, 1952), pp. 24-30

״Visual beauty is perceived by an interplay of all three kinds of light, though one is usually dominant.״

Richard Kelly